Atlantinkaaren asemakaavaa ohjaava viitesuunnitelma tehtiin tiiviissä  yhteistyössä maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumon kanssa. 

Työn tarkoituksena oli tutkia ja tarkistaa korttelin asuntojen, liiketilojen, yhteistilojen ja pysäköinnin määrät, kerrosalat ja tehokkuus sekä ohjata korttelikokonaisuuden pihatilan jäsentelyä ja mittakaavallisia periaatteita. Vaihteleva korkomaailma, pihatilojen sijoittuminen kauttaaltaan pysäköintikannen päälle sekä pihalle avautuvat asunto-, yhteis- ja liiketilat toivat suunnittelutyöhön erityisiä haasteita, joita ratkottiin mm. lukuisten alueleikkausten avulla.

Kortteleita yhdistävä pihataskujen avyöhyke tarjoaa vaihtelevanluonteisia oleskelu- ja leikkialueita pihareitin varrelle- Tilallisena periaatteena on suurkorttelin läpi kulkeva uomaansa muovaava pääreitti, “virtaava vesi”. Uoma levenee pihatiloissa “suvannoiksi”, joissa liike hidastuu ja muodostaa oleskelun ja leikin paikkoja. Reitti myös työntää tieltään maamassoja ja muodostaa pihan perustasoa korkeampia yksityisempiä piha-alueita. 

Vaihe

Valmistunut

Tilaaja

Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto

Laajuus

58 000 m2