Hankesuunnitelma toteutettiin Helsingin asuntotuotantotoimiston (Att) ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ohjauksessa. Työssä haettiin Herttoniemen yritysalueen kirjavaan ja rosoiseen kaupunkikuvaan sopeutuvaa ja alueen ulkoista imagoa kohottavaa asuinkerrostalorakentamista ja tutkittiin tontille soveltuvan kerrosalan määrää ja tehokkuutta. 

Asuinkorttelista haluttiin houkutteleva ja viihtyisä mutta samalla toiminnallisesti ja ulkoisesti eriparia olevaan napuristoonsa sopeutuva ja koko alueen ilmettä nostattava rakennusten ryhmä. Tavoitteena oli ehdotussuunnitelma, joka ottaa huomioon ympäröivän alueen historian ja ominaispiirteet sekä olemassaolevan rakennustypologisen ja mittakaavojen kirjon ja jossa aluetta leimaavat kirjavuus ja rosoisuus käännetään voitoksi. 

Vaihe

Valmistunut

Tilaaja

Att Helsingin Asuntotuotantotoimisto

Laajuus

15 000 m2