VÄRIKKÄÄMPI, ILOISEMPI, HIENOSTUNEEMPI!

1960-LUVUN SUOMALAISTA ARKKITEHTUURIA

1960: plus coloré, plus gai, plus raffiné!!!

Pentti Saarikoski toivotti ranskaksi värikkäämpää, iloisempaa, hienostuneempaa 1960-lukua Ylioppilaslehden kysellessä tammikuussa 1960 nuorten kulttuurivaikuttajien alkavaan vuosikymmeneen kohdistuvista odotuksista.

Saarikosken huudahdus tavoitti osuvasti ajan hengen. Jälkeen päin katsottuna 60-luku näyttäytyy muutoksen vuosikymmenenä oli sitten kyse niin arkkitehtuurin estetiikasta ja kulttuurisesta muutoksesta kuin yhteiskunnallisesta kehityksestä. Rakentamisessa tapahtui ratkaiseva käänne verrattuna aikaisempaan, kun teollien esivalmistus ja työmaiden koneistus alkoivat vaikuttaa arkkitehtuuriin käytännössä.

Myös ajan aatteellisuus näkyi arkkitehtuurissa. Erilaiset teoreettiset ajatukset arkkitehtuurin perusolemuksesta ja -tehtävästä nousivat arkkitehtuurikeskustelun keskiöön. Suunnittelijoiden esteettiset pyrkimykset erosivat ratkaisevasti aikaisemmasta yhteiskunnan vaurastumisen ja teknisen kehityksen seurauksena. Brutalismi, japanismi, konstruktivismi ja strukturalismi laajensivat modernismin tyylikirjoa.

Laajuus

200 + 60 m2 (Arkkitehtuurimuseon iso ja pieni sali)

Vaihe

Näyttely 2016