Kaikki riippuu meistä ihmisistä, arvoistamme ja asenteistamme. Hyvinvoivat ihmiset ovat kaiken toiminnan perusta.

Meistä

Collaboratorio on vuonna 2016 perustettu, Helsingissä toimiva kansainvälinen arkkitehtitoimisto, joka nimensä mukaisesti vannoo yhteistyön nimeen. 
Haluamme houkutella yhteistyökumppaneiksemme yhteisöjä, jotka haastavat nykyisen tavan suunnitella ja rakentaa kaupunkeja. 
Tavoitteenamme on uudistaa suomalaista rakentamiskulttuuria ja yksinkertaistaa monimutkaista rakentamisen tapaa ja rakentamisprosessia. 
Haluamme luoda kauniita elinympäristöjä nykyaikaisen ihmisen tarpeisiin luonnollisia ja ekologisia materiaaleja käyttäen, paikkaa ja sen historiaa kunnioittaen: 
Enemmän kauneutta, yhteisöllisyyttä, kohtuuhintaisuutta ja ihmisyyttä! 
Kaiken ytimenä vuorovaikutteinen yhteistyö, syvällinen ekologisuus ja pitkä elinkaari. 
Avainasemassa on hyvä suunnittelu hankkeen joka vaiheessa. 
Suunnitelmien kommunikoinnissa hyödynnetään nykyaikaisia visualisointikeinoja piirustuksia ja pienoismallityöskentelyä unohtamatta.

Periaatteet

Meille arkkitehtitoiminnan hyvä laatu tarkoittaa: 
Yhteistyökykyä. Kaikki hyvä ja kaunis syntyy yhdessä keskustellen ja tehden. Yhteistyö tilaajan, urakoitsijan, tekijöiden sekä suunnittelijoiden välillä on avointa, toimivaa ja innostavaa. 
Palvelevaa asennetta. Rakennetun ympäristön asiantuntijoina haluamme auttaa asiakkaitamme siten, että yhteisesti sovitut tavoitteet toteutuvat suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. 
Suunnitteluratkaisujen vastuullisuutta. Rakennetun elinympäristön tulee tukea ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ratkaisut ovat rakennustaiteellisesti, toiminnallisesti, teknisesti sekä ekologisesti kestäviä ja korkeatasoisia. 
Materiaalivalinnat kohteissamme tehdään tietoisesti niiden kokonaisvaltaisista vaikutuksista sekä ympäristöön että ihmisen hyvinvointiin. 

Ihmiset

Kristiina Kuusiluoma, CEO, 2016-
Martino De Rossi, 2016-
Erik Huhtamies, 2023-

Tarjoamme käyttöönne kokeneen, innostuneen ja kansainvälisen työryhmän, jolla on laaja kokemus kaavahankkeista, ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnittelusta. 
Hankkeesta riippuen täydennämme tiimiämme asiantuntijoille, taiteilijoilla, tieteilijöillä tai muuten vaan lopputuloksen kannalta hyvillä tyypeillä. 
Kannustamme toisiamme kuvitteluun, herkkyyteen, sydämellisyyteen – tunteiden ja aistien kautta koskettavinta arkkitehtuuria: ajatonta, ymmärrettävää, tunnelmallista ja humaania.