Yleinen arkkitehtuurikilpailu
LAMMINRAHKAN KOULUKESKUS ”LIITÄÄ ORAVIEN KANSSA”

Kunniamaininta

KAUPUNKIKUVA JA ARKKITEHTUURI
Koulurakennus toimii siltana urbaanin kaupungin ja metsäluonnon välillä. Yhtenäisen ja vahvaa identiteettiä luovan katon alle syntyy oppimisen keskus ja samalla elämyksellinen kohtaamispaikka kaikille lamminrahkalaisille.

Puu materiaalina ja perinteisistä harjakattoisista puukaupungeista innoituksensa saanut vaihteleva kattomuoto liittävät rakennuksen urbaaniin kaupunkiin metsän keskellä. Origamimaisesti taittuvaa yhtenäistä kattoa perforoimalla syntyy pihan ja metsän puolelle kolme intiimiä atriumpihaa, joihin saadaan sopivien kattokulmien ansiosta maksimaalinen määrä auringonvaloa.

Rakennus tulee olemaan uuden luontoa, metsää ja liikunnallista elämäntapaa painottavan kaupunginosan keskeinen maamerkki: kaupunkikuvallisesti näyttävä, mielenkiintoinen ja yllätyksellinen mutta samalla kuitenkin tasapainoinen ja helposti lähestyttävä. Katukuvaan tuodaan jalankulkijan näkökulmasta vaihtelevuutta ja koulun elämää näkyväksi. Yhteisöllistä ilta- ja viikonloppukäyttöä silmällä pitäen on korttelin molempiin päihin luotu sylimäiset katetut sisäänkäyntiaukiot. Myös Mossin puistokadun varrelle tuodaan kävelyyn houkuttelevaa katettua pylväskäytävätilaa.

Lapset päiväkodin taaperoista yläkoulun teini-ikäisiin kohtaavat toisensa rakennuksen eri oppimissoluja yhdistävällä puistokadun suuntaisella oppimisgallerialla. Koulun salista, näyttämöstä ja ruokailutilasta syntyy koko Lamminrahkan aamusta myöhäisiltaan auki oleva yhteisöllinen sydän, joka sijoittuu kaupunkikuvallisesti tärkeään torin ja puistokadun kulmaan ja jota käyttävät kaikki ikäluokat vauvoista vanhuksiin.

TILOJEN MUUNNELTAVUUS, MONIKÄYTTÖISYYS JA ESTEETTÖMYYS
Koulukeskuksen tilat ovat avoimia ja valoisia ja liittyvät visuaalisesti toisiinsa luoden kiinnostavia ja vaihtelevia pitkiä näkymiä tilasta toiseen. Elämyksellisyys korostuu oppimisgallerian kautta tilasta toiseen kulkiessa.

Helposti muunneltavissa oppimistiloissa on mahdollisuus erilaisiin projekti- ja pienryhmätiloihin sekä yksintyöskentelyalueisiin. Kaiken ikäisille lapsille varmistetaan mahdollisuus rauhalliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön.

Tilojen monikäyttöisyydessä on huomioitu liikuntaseurojen ja iltapäivätoiminnan sekä alueen asukkaiden tarpeet. Iltakäyttöä varten tilat ovat jaettavissa erilaisiin alueisiin ovi- ja lukitusjärjestelyin. Tilajäsentely on selkeä ja tukee orientoitumista rakennuksessa, kulkuyhteydet ovat sujuvia ja esteettömiä.

KESTÄVÄ KEHITYS
Tilojen monikäyttöisyyden ja tilankäytön tehokkuuden ohella kestävää kehitystä tukevat tilojen muuntojoustavuus, esteettömyys ja turvallisuus. Massoittelussa on tutkittu luonnonvalon tehokasta hyödyntämistä ja lämpökuormien hallintaa sekä piha-alueiden ja kulkureittien aurinkoisuutta ja suojaisuutta.

Rakennuksen pääasiallisena rakennusaineena on uusiutuva materiaali puu. Puutuotteiden valmistuksen aiheuttamat ympäristöhaitat ja energiakulutus ovat huomattavasti pienemmät kuin esim. tiilen, betonin tai teräksen ja kasvaessaan puu hyödyntää ilman hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun.

PIHA- JA ULKOLIIKUNTATILAT
Pihalle on suunniteltu monipuolisia ja tunnelmaltaan vaihtelevia tiloja rakennuksen massoittelun, katosten, eri korkuisten pihakumpujen ja kasvillisuuden avulla. Päiväkodin pienimpien lasten aidatulle piha-alueelle on suora uloskäynti rakennuksesta ja sen suunnittelussa on huomioitu mittakaavan pienipiirteisyys. Katokset suojaavat sateelta ja auringon paahteelta. Tontin hulevesien viivytys hyödynnetään sadepuutarhana.

BRUTTOALA
ensimmäinen vaihe 11 460 brm2 + toinen vaihe 3 090 brm2 = 14 550 brm2

Alikonsultit

Operavisual, havainnekuvat