Urbaani, ekologinen, puurunkoinen ja yhteisöllinen asuntoreformikortteli.

Avoimen arkkitehtuurikilpailun Asuntoreformi 2018 voittajatyö. 

Toteuttajakumppanien hakuprosessi yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kalon on muinaista kreikkaa, joka merkitsee eettisesti hyvää, tarkoituksenmukaista kauneutta. Hyvyys, totuus ja kauneus ovat oleellisia asioita, kun rakennetaan kestävää elinympäristöä.

Näistä lähtökohdista lähdimme suunnittelemaan Asuntoreformi 2018 -arkkitehtuurikilpailun kilpailuehdotusta. Suunnittelimme Jyväskylän kaupungin arvoja tukevaa, kestävän kehityksen mukaista ekologista, yhteisöllistä korttelia. Kuokkalan puukirkkoon ja alueen muuhun rakentamiseen istuvaa ratkaisua, jossa kortteli avautuu ympäristöönsä, missä on tilaa yhteisöllisyyteen. Piha, joka tukee yhteisöllisyyttä asuntotyypistä riippumatta.

Kalon-kortteli on hyvä ihmisille, luonnolle ja yhteiskunnalle. Se on aito, yksinkertainen, käsitettävä rakennuskokonaisuus, jossa on kestävät, kauniisti vanhenevat materiaalit. Harmonia ja viihtyvyys ovat pääasiassa.

Halusimme tehdä talon näköisiä taloja ympäristöön, jossa on kirkon näköinen kirkko. Taloja, joissa on jyrkät harjakatot, puurakentamiseen sopivat perustukset, halusimme palata yksinkertaisuuteen, suunnittelun klassisille periaatteille. Tutkimme tarkasti ympäristöä, mitkä ovat ne reitit, miten siellä liikutaan, minne tulee sisäänkäynnit, missä ovat korttelin valoisat paikat. Haluamme mahdollistaa kohtaamisia, tehdä yhteistiloja, pergoloita. Kortteli avautuu ympäristöönsä ja kutsuu sisäänsä, sinne syntyy erilaisia tiloja erilaisille ihmisille.

Puurakentaminen tuli itsestään selvänä ratkaisuna, se on luonteva rakennusmateriaali kyseiselle paikalle. Tarvitsemme puusta pitkän käyttöiän tuotteita. CLT-tilaelementtirakentamisella voidaan asunnot rakentaa hyvissä ja kuivissa olosuhteissa ja mm. tekniikka on muunneltavissa/korjattavissa helposti myöhemmin, jolloin rakennuksen elinkaari on hallinnassa.

Halusimme suunnitella asuntoja, jotka ovat neliö- mäisiä, kalustettavia ja tilavia runsaalla säilytystilalla.

Asunnot ovat myös muunneltavissa tarvittaessa myöhemmin. Asuttavuutta parantaa myös koko asunnossa standardeja suurempi pyörähdysympyrä ja asuinmukavuutta lisää asuntojen kaksi parveketta; ranskalainen ja lasitettu. Korttelissa on maalämpö ja talojen katolla aurinkopaneelit, joita hyödynnetään myös asuntojen sähköissä.

Yrjö ja Hanna Kodit jakavat kanssamme nämä eettiset periaatteet ja haluavat kehittää suunnitelmia eteenpäin. Heidän asiantuntemuksensa esteettömyyden vaatimuksista toi hyvän lisän asuntojen suunnitteluun, ja prosessi onkin ollut keskusteleva ja yhteinen, mikä on ollut erityistä.

Sijainti Kalon-korttelissa on erinomainen elämäntilanteesta riippumatta; kaikki on lähellä, yhteydet hyvät ja yhteiskäyttöautotkin helpottavat arjen sujumista. Esteettömyys on kaiken A ja O, se palvelee kaikkia, ja kodinomaisuus huokuu rappukäytävistä alkaen.

Myös piha-alue palvelee yhteisöllisyyttä: istutuslaatikot, suihkulähde, ylisukupolvinen leikkipaikka sekä katettu pergola grillialueineen sopivat kaikenikäisille ja mahdollistavat kohtaamiset sekä kannustavat liikku- miseen. Ovien sijoittelu ja kulku niille on suunniteltu kohtaamisia mahdollistamaan.

Yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Paula Leiwo Oy:n kanssa (yleis- ja toteutussuunnittelu).

Vaihe

Työmaa käynnissä, kortteli valmistuu vuonna 2024.
Rakennuslupa 10/2022.

Tilaaja

Yrjö ja Hanna Säätiö, JVR-Rakenne

Laajuus

9 250 kem2

Valokuvat

Collaboratorio, Simone Bossi Photographer