Urbaani, ekologinen, puurunkoinen ja yhteisöllinen asuntoreformikortteli.

Avoimen arkkitehtuurikilpailun Asuntoreformi 2018 voittajatyö. 

Toteuttajakumppanien hakuprosessi yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kunnianhimoisen hankkeen tavoitteena on luoda tulevaisuuden mallia niin ekologisuuden kuin yhteisöllisyyden näkökulmasta. Hankkeessa halutaan edistää elinkaariajattelua ja kiertotalouden mahdollisuuksia sekä pienentää rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä käyttämällä massiivipuurakentamista. Asumista tukevat palvelut tuodaan helpottamaan kaikenikäisten arkea ja yhteiskäyttöiset tilat sisällä ja ulkona suunnitellaan mahdollistamaan asukkaiden kohtaamisen ja yhteisöllisyyden syntymisen.

Yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Paula Leiwo Oy:n kanssa (yleis- ja toteutussuunnittelu).

Vaihe

Työmaa käynnissä, kortteli valmistuu vuonna 2024.
Rakennuslupa 10/2022.

Tilaaja

Yrjö ja Hanna Säätiö, JVR-Rakenne

Laajuus

9 200 m2