Kansainvalinen ideakilpailu, 1. palkinto

”Lentoasemanpuiston kansainvälisen ideakilpailun voittajaksi on valittu ehdotus ”Crossing Horizons”, jonka tekijöiksi paljastuivat maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy ja Collaboratorio Oy. Tuomaristo oli voittajasta yksimielinen ja esitti kiitosta puiston onnistuneesta kytkeytymisestä ympäristöönsä.

Voittajatyö on veistoksellisen ilmava ja kokonaisvaltainen suunnitelma, joka kiinnittyy paikan kulttuurihistorialliseen kontekstiin ja luonnonprosesseihin. Voittajatyössä puisto jakautuu neljään maisemalliseen osa-alueeseen. Näitä ovat laidunalue Fallkullan kotieläintilan vieressä, arkeologinen risteys eli kiitoteiden risteysalue Lentoasemanpuiston keskustaosassa, avointen urbaanien kenttien alue ja metsäkäytävä, joka yhdistää puiston Helsingin itäisiin viheralueisiin. Puiston uudet aktiviteetit ja rakenteet sijoittuvat neljälle olemassa olevalle kiitotielle. Lisäksi puistoon rakennetaan kenttä tapahtuma- ja urheilukäyttöön.

Puiston itäinen osa on pääosin metsäinen, muilta osin puisto on avointa maisematilaa. Maisemassa vuorottelevat erilaiset niityt, kukkulat ja hulevesipainanteet. Terminaalilta ja hangaarin tapahtuma-alueelta tarkasteltuna puisto avautuu nousevana niittypintana.

Tuomaristo kiitti voittajatyötä puiston onnistuneesta kytkeytymisestä laajempaan ympäristöön. Ehdotus ottaa ympäristöönsä kantaa mielenkiintoisella tavalla ja tukeutuu samalla monipuolisesti luonnon elementteihin. Sekä olemassa olevien luontoarvojen suojelu että uusien lisääminen on tehty vakuuttavasti. Suunnitelma kiinnittyy alueen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin, ja siinä on tarkoitus säilyttää kiitoteiden linjat puistossa erottuvina pintoina sekä kentän avoimuus terminaalin ja hangaarin edustalla. Voittajatyössä ehdotetaan, että kiitoteiden risteykseen rakennettaisiin veistoksellinen porttiaihe ja ylikulkusilta, josta voisi katsella avointa niittymaisemaa. 

“Ehdotus kiinnittyy vahvasti paikkaan ja alueen historiaan, joita se tulkitsee onnistuneesti. Puistossa säilyvä avoin niittymaisema saa idyllisen luonteen ja kentän rosoista materiaalimaailmaa vahvistetaan uusin veistoksellisin elementein. Kantavana ajatuksena on ekologisen monimuotoisuuden ja ihmistoimintojen luonteva rinnakkaiselo”, arkkitehti Salla Hoppu sanoo.”

Teksti lainattu Helsingin kaupungin uutisista.