Kutsukilpailu, 1.palkinto
Työyhteenliittymä Collaboratorio ja Arkkitehtitoimisto Perko Oy

Puolivälinkankaan uusi päiväkoti, kirjasto ja monitoimitalo. Puolivälinkankaan alue on merkitty rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta paikallisesti arvokkaaksi alueeksi. Monitoimitalo istuu luontevasti Puolivälinkankaan metsälähiöön ja sen rakeisuuteen: rakennus noudattelee 60-luvun kaavallisia periaatteita muotonsa, runkosyvyytensä ja mittasuhteidensa sekä suuntauksensa puolesta ja jatkaa alueen tiilijulkisivuperinnettä. Kaupunkikuvallisestikin tärkeän metsikön mahdollisimman laaja suojeleminen rakentamiselta on ollut tärkeä suunnittelutavoite. Napakka rakennusmassa säästää puita ja kehystää päiväkodin kauniin muotoisen pihan, joka avautuu hyvään ilmansuuntaan ja puistoon.

Helposti valvottavan leikkipihan käsitellyimmät osuudet on jäsennelty lähelle rakennusta; laitavyöhyke säilytetään pitkälti nykytilassaan. Rakennuksen sylistä on mukava retkeillä pihan reunamille sekä Odessanpuistoon. Virikkeellinen luontopiha kannustaa rakentelemaan, seikkailemaan, liikkumaan, viljelemään, lutraamaan sekä seurailemaan lähiluontoa. Harmoninen ja konstailematon leikkivälinevalikoima ruokkii mielikuvitusta ja sopii metsikköpihaan. Puita säilytetään leikkivälinealueillakin. Kaadettavista puista rakennetaan ulkokalusteita ym. Koulun pihan mallia mukailevat penkit rajaavat päällystealueita. Katokset suojaavat säältä. Metsikköön sijoitetaan harkitusti joitakin toimintoja ja kohteita, esimerkiksi tasapainoilupuita ja nimikkolinnunpönttöjä. Metsänpohjan kulumista ehkäistään pitkospuu- tai laiturirakentein. Ulkoalueille istutetaan maisemaan sopivia myrkyttömiä kasveja. Painotetaan Suomessa luonnonvaraisesti esiintyviä lajikkeita ja nurmikon sijaan kunttaa. Lajistoa monipuolistaa kosteikko. Katto- ja hulevesiä hyödynnetään leikeissä (hulevesikouru, vesipumput,…) ja leikkipihalle lisätään hulevesipainanteita. Suositaan vettä läpäiseviä päällysteitä, kuten nurmikiveä ja turvahaketta – tinkimättä esteettömistä reiteistä ja välineistä. 

Kolmisiipisellä mallilla saavutetaan monta tavoitetta: toiminnot ryhmittyvät tontille loogisesti, saapuminen eri suunnista on sujuvaa, sisäiset yhteydet ovat lyhyitä, rakennus suojaa leikkipihaa liikennemelulta, tiloihin saadaan runsaasti luonnonvaloa ja metsikköä säästyy. Poikkeamalla Mielikintien kulmasta monitoimitalo kunnioittaa vanhaa kaavaa ja väistää tien varren vihervyöhykettä, jonka alueella vanhoja puita pyritään säilyttämään. Ulkotilojen ja sisäänkäyntien hierarkia on perusteltu. Kirjasto julkisimpana osana näkyy kutsuvasti Mielikintielle. Rakennuksen kummassakin kainalossa on katos: koulun puolella sijaitsevasta pääsisäänkäyntikatoksesta kuljetaan myös kirjastoon, kun taas pihan puolen katokseen on rauhoitettu Odessanpuiston suuntaan aukeavan päiväkodin ryhmien sisäänkäynnit. Pääsisäänkäynti palvelee mm. iltakäyttöä, ja katokseen muodostuu julkista aukiotilaa. Rakennuksen läpäisee monitoimitilan ja aulan/ruokailun kokonaisuus.

Laajuus

2 250 brm2

Vaihe

Yleissuunnittelu

Tilaaja

Oulun kaupunki

Yhteistyökumppani

Arkkitehtitoimisto Perko Oy